Regulamin

1. Każdy użytkownik może zakupić dodatkowe usługi premium, dzięki którym uzyskuje dodatkowe przedmioty oraz rangi w grze na serwerze minecraft.
2. Wszystkie transakcje w itemshopie będą obsługiwane przez system płatności HotPay.pl.
3. Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności za zakupione przedmioty zgodnie z cenami określonymi w itemshopie.
4. Wszystkie zakupione przedmioty są nieodpłatne i nie podlegają zwrotowi.
5. W przypadku problemów z płatnością, kupujący jest zobowiązany do skontaktowania się z obsługą HotPay.pl.
6. Regulamin może być zmieniany w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia.
7. Kontynuowanie korzystania z itemshopu po dokonaniu zmian w regulaminie oznacza akceptację tych zmian.
8. Organizatorem płatności jest MAXIMUS - MAŁGORZATA POTRYKUS, NIP 8392187752, REGON 380087937. Adres: 76-270 Ustka, ul. Mała 1
9. Sklep (itemshopem) nadaje automatycznie zakupione usługi bądź produkty cyfrowe z chwilą zakupu. Produkt bądź usługa zostają automatycznie dostarczone oraz aktywowane.
10. Każdorazowo przy płatnościach za wybrane przez Użytkownika usługi widnieje dokładny opis usługi wraz z jej ceną w PLN.
11. Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę kierując w tym celu wiadomość na adres email: hardsmpeu@gmail.com


Kontakt: hardsmpeu@gmail.com